Konstruktor-Mechanik

Inżynier–Projektant (branża elektro – energetyczna)

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail kadry@bezpol.pl . Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Prosimy o załączenie klauzuli „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.