Przekładnik prądowe sumujące typu BPnNS

Zastosowanie

Przekładniki prądowe sumujące niskiego napięcia to transformatory pomiarowe niskiego napięcia stosowane do pomiarów prądu w urządzeniach rozdzielczych w przypadku konieczności wykonania sumarycznego pomiaru z kilku przewodów za pomocą jednego miernika (amperomierza).

Budowa

Technicznie są to przekładniki posiadające co najmniej dwa uzwojenia pierwotne i jedno uzwojenie wtórne. Uzwojenia pierwotne przekładnika prądowego sumującego podłączone są w obwody wtórne przekładników prądowych energetycznych znajdujących się w tej samej fazie.