Transformatory separacyjne BTK

Zastosowanie

Transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych pracujących w warunkach wymagających separacji galwanicznej, np. w warunkach wysokiej wilgotności.

Budowa

Urządzenia wykonane są jako 1 fazowe toroidalne transformatory zamknięte w obudowie polimerowej i szczelnie zalane żywicą . Wyposażone są w zamontowany na stałe zestaw przewodów przyłączeniowych oraz ułatwiające transport w warunkach terenowych uchwyty transportowe.