„BEZPOL” Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem ze 100% polskim kapitałem specjalizującym się w produkcji osprzęt dla elektroenergetyki zawodowej. Firma istnieje od 1992 r. Siedziba znajduje się w Myszkowie (woj. śląskie). Oferta handlowa zawiera ponad 700 wyrobów i jest stale rozszerzana zgodnie z życzeniami i zapotrzebowaniem klientów.

Dynamicznie działający dział rozwoju pozwala na szybka reakcję na potrzeby bezpośrednich odbiorców. Oferta własna jest uzupełniana wyrobami firm TRIDELTA ENSTO i STEGO. Jest ona skierowana głównie do operatorów energetycznych, hurtowni oraz biur projektowych w kraju i za granicą. Współpracujemy również z wieloma firmami zajmującymi się zaopatrzeniem w osprzęt elektryczny indywidualnych odbiorców.

W celu pełnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów BEZPOL Sp. z o.o. aktywnie współpracuje z firmami: TRAFTA Sp. z o.o. (w zakresie dławików i transformatorów.) oraz ORT Sp. J (usługi dla energetyki – głównie wyizolowanie GPZ i układy kompensacji mocy biernej i kompensacja prądów ziemnozwarciowych).

Maszyny CNC programujemy w systemie NX CAM  GM System https://gmsystem.pl/nx-cam/

Osprzęt dla eletroenergetyki zawodowej firmy BEZPOL.  Sprawdź naszą ofertę!


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania BEZPOL Sp. z o.o.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Bezpol Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją osprzętu oraz wyrobów elektroenergetycznych. Misją Bezpol Sp. z o.o. jest budowanie i utrzymanie pozycji uznanego dostawcy wysokiej klasy osprzętu i wyrobów elektroenergetycznych dla energetyki krajowej i zagranicznej. Realizowana przez Firmę Polityka jest ukierunkowana na nieustanny wzrost poziomu jakości naszych wyrobów i usług zapewniających realizację zarówno aktualnych jak i potencjalnych potrzeb i oczekiwań Klientów przy poszanowaniu przepisów prawa, ochrony środowiska i higieny pracy. Jakość naszych wyrobów i usług oraz zadowolenie Klientów stanowi źródło naszych sukcesów biznesowych i finansowych pozwalających na stały rozwój Firmy. Zdobywanie trwałego zaufania i zadowolenia Klienta poprzez oferowanie produktów zaspokajających Jego wymagania i oczekiwania w zakresie jakości, innowacyjności, ceny oraz terminowości dostaw jest naszym celem nadrzędnym.

 

Tak określony cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • stałe monitorowanie tendencji jakościowych rynku z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb klientów,
 • unowocześnienie i rozbudowę potencjału produkcyjnego Firmy;
 • stosowanie najnowszych, innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko oraz wypadkom przy pracy;
 • ciągłe identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przyjętych celów;
 • rozszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów oraz projektowanie nowych i  modernizację dotychczas produkowanych;
 • współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie podnoszenia jakości, nowoczesności i bezpieczeństwa wyrobów;
 • stosowanie do produkcji materiałów spełniających określone wymagania, pochodzących od sprawdzonych, systematycznie ocenianych dostawców;
 • zapewnienie przestrzegania ustalonych procesów technologicznych, procedur  i instrukcji;
 • monitorowanie procesów produkcji wyrobów oraz ich systematyczne doskonalenie;
 • utrzymanie i doskonalenie zasad samokontroli;
 • właściwy dobór kadr, wysoką specjalizację pracowników, ciągłe podnoszenie ich  kwalifikacji i świadomości;
 • zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Gwarancją realizacji powyższych celów i zobowiązań jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zarząd BEZPOL Sp. z o.o. deklaruje, że polityka ZSZ jest zakomunikowana naszym pracownikom oraz zainteresowanym stronom, oraz że jest realizowana i systematycznie oceniana w ramach przeglądów zarządzania a w miarę potrzeb – aktualizowana.
Jednocześnie, Zarząd zapewnia konieczne do osiągnięcia założonych celów środki materialne, finansowe, nowoczesne technologie i wykwalifikowany personel.

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Opałka

 

Nagrody i Wyróżnienia

Wyroby BEZPOLU cieszą się doskonałą opinią nie tylko bezpośrednich użytkowników uzyskały również szereg nagród na targach i imprezach branżowych:

 • Wyróżnienia targów ENERGETAB 2004 i 2006 i 2007, 2008, 2010
 • Gepardy biznesu w konkursie Najdynamiczniejsza firma województwa     śląskiego 2007
 • Gazela biznesu za rok 2007, 2010
 • Systemy uziemiające: Złoty Medal ENERGETAB 2005
 • Bezprzewodowy system kontroli i zarządzania oświetleniem ulicznym: Brązowy Medal ENERGETAB 2009
 • Wyróżnienie Prezesa SEP w konkursie Najlepszy i najbardziej innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna na konferencji MITEL 2010
 • Układ przeciw kradzieżowego zabezpieczenia stacji transformatorowych UTT-2: Srebrny Medal ENERGETAB 2011

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych BS KKZ:

 • Układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych KKZ Wyróżnienie na Targach ENERGETICS 2010
 • Zintegrowany zespół do kompensacji prądów ziemnozwarciowych BS KKZ: Targi ENERGETICS 2013. Produkt roku oraz

Puchar Prezesa PBIH; Złoty Medal Targów EXPOPOWER 2014

 • Dławik Regulowany typu BDGOR: Puchar Prezesa PTPiRE na Targach ENERGETAB 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa BEZPOL Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej
linii produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek nowej gamy produktów – przekładników prądowych

Nazwa Beneficjenta:

BEZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 1 622 000,00

Wartość dofinansowania: 794 780,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

DOTACJA

MASZ PYTANIA O PRODUKT LUB USŁUGĘ

Zadzwoń lub napisz?

ul. Partyzantów 21
42 – 300 Myszków